ห้องเก็บเสียง  สำหรับเครื่องปั่นไฟ
   
      ผลิตวัสดุ อุปกรณ์ กันเสียง และ ติดตั้ง
   
thumb view

  Generator room   HOME

 

 

 

 

 

             
 
 
 
    ภาพ ห้องเก็บเสียง สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
        
                   โดย ทีมงาน AAD  
     
    ดำรงศักดิ์  เผือกอิ่ม  
     
    เอ.เอ.ดี เอนเตอร์ไพร์ส์  
   
   
   Tel : 0-2394-3798 .  0-2757-0524
 
   
   hotline 08-1904-7200  
 
   aad_enterprise@hotmail.com